ارائه کالسکه رایگان به کودکان در فرودگاه استانبول

ارائه کالسکه رایگان به کودکان در فرودگاه استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ارائه کالسکه رایگان به کودکان در فرودگاه استانبول
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
ارائه خدمت کالسکه رایگان برای کودکان در فرودگاه استانبول آغاز شد ارائه خدمت کالسکه رایگان برای کودکان در فرودگاه استانبول آغاز شد. حسین کسکین مدیر کل سازمان فرودگاه های دولتی ترکیه در پیامی تویتری اعلام کرد، این سازمان به ارائه خدمات برای رفاه مسافرین ادامه می دهد. علاوه بر مسافرانی که از تحرک کمتری در فرودگاه های ما برخوردار هستند، اولویت پرواز سریع به خانم های باردار و خانم هایی که کودک همراه دارند، ارائه می شود. در این چارچوب در محوطه فرودگاه برای کودکان 0-6 سال کالسکه رایگان ارائه می شود. مسافرانی که با راه اندازی این برنامه از وسایل نقلیه بهره مند شدند ابراز رضایت کردند. منبع: TRT
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن