استانبول را آب برد - سیل در استانبول

استانبول را آب برد - سیل در استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

استانبول را آب برد - سیل در استانبول
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
جنوب نیوز: شرایط نامساعد جوی به همراه طوفان و باران سیل آسا، استانبول بزرگترین شهر ترکیه را درنوردید و خسارات شدیدی برجای گذاشت. سیل در استانبولسیل در استانبول
درخواست مشاوره در ترکیه