استانبول را آب برد - سیل در استانبول

استانبول را آب برد - سیل در استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

استانبول را آب برد - سیل در استانبول
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
جنوب نیوز: شرایط نامساعد جوی به همراه طوفان و باران سیل آسا، استانبول بزرگترین شهر ترکیه را درنوردید و خسارات شدیدی برجای گذاشت. سیل در استانبولسیل در استانبول
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار