استانبول - شرایط جدید در استفاده از حمل و نقل عمومی

استانبول - شرایط جدید در استفاده از حمل و نقل عمومی

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

استانبول - شرایط جدید در استفاده از حمل و نقل عمومی
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
مطابق تصمیمات اتخاذ شده در فرمانداری استانبول از روز دوشنبه ۱۳ آوریل وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی (از جمله مترو ، متروباس ، مارمارای ، تراموا ، اتوبوس های عمومی و خصوصی در استانبول تنها به اندازه نیمی از ظرفیت خود مسافر خواهند گرفت. همچنین تعداد مسافران ایستاده به اندازه یک چهارم کل مسافران خواهد بود. در ادامه دستور العمل جدید آمده است : -کلیه رانندگان و مسافران ملزم به استفاده از ماسک هستند. اشخاصی که از ماسک استفاده نکنند، اجازه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را نخواهند داشت. در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان و یا مسافران مجازاتهای جداگانه ای در نظر گرفته شده است. -در ایستگاه ها و داخل وسایل نقلیه عمومی، علامت گذاری های لازم انجام می شود تا مسافران راحت تر فاصله اجتماعی را رعایت کنند. - مایع ضدعفونی کننده در کلیه وسایل نقلیه و ایستگاههای حمل و نقل عمومی در دسترس خواهد بود.
درخواست مشاوره در ترکیه