افزایش شمار پناهجویانی که از طریق ترکیه به دنبال راهی برای ورود به اروپا می‌گردند

افزایش شمار پناهجویانی که از طریق ترکیه به دنبال راهی برای ورود به اروپا می‌گردند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

افزایش شمار پناهجویانی که از طریق ترکیه به دنبال راهی برای ورود به اروپا می‌گردند
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
شمار پناهجویانی که از طریق رودخانه مریچ ترکیه به دنبال راهی برای ورود به اروپا می‌گردند، هر روز افزایش می‌یابد.
شمار پناهجویانی که برای دستیابی به زندگی بهتر می‌خواهند در اروپا به یونان سفر کنند، در ادیرنه ترکیه همچنان رو به افزایش است. پناهجویان که با یورش‌های سخت یونان مواجه هستند، شانس خود از گذرگاه‌های مرزی زمینی و دریایی امتحان می‌کنند. رودخانه مریچ، یکی از پرترددترین مسیرهای دسترسی به یونان برای پناهجویان به شمار می‌رود. گفتنی است، پناهجویانی که به دلیل جنگ و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی مجبور به ترک کشورهایشان و پناه یافتن در ترکیه شده اند، برای دستیابی به زندگی بهتر در تلاش برای رسیدن به اروپا هستند. نیروهای امنیتی یونان جهت ممانعت از ورود پناهجویان به این کشور با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به آنها در مرز یورش بردند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن