اقتصاد ترکیه سال آینده از رکود خارج می شود

اقتصاد ترکیه سال آینده از رکود خارج می شود

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

اقتصاد ترکیه سال آینده از رکود خارج می شود
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
بانک جهانی اعلام کرده که سال آینده رشد اقتصادی ترکیه افزایش پیدا خواهد کرد.   به نقل روزنامه حریت: بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه پیش بینی کرده که اقتصاد ترکیه به تدریج به مسیر صعودی باز می گردد و رشد 3 درصدی در سال 2020 و رشد 4 درصدی در سال 2021 را تجربه خواهد کرد. بانک جهانی به مقامات ترکیه توصیه کرده که برای مقابله با کاهش ارزش لیر که به سیستم مالی این کشور آسیب زده، دست به کار شود و دو عامل افزایش صادرات و تقویت تقاضای داخلی را برای پیشرفت اقتصاد این کشور مهم دانسته است. اقتصاد ترکیه در سه ماهه نخست سال 2019 رشد منفی 2.6 درصدی را تجربه کرده است.
درخواست مشاوره در ترکیه