ایرانیان در جایگاه دوم بیشترین توریست ورودی به استانبول هستند

ایرانیان در جایگاه دوم بیشترین توریست ورودی به استانبول هستند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ایرانیان در جایگاه دوم بیشترین توریست ورودی به استانبول هستند
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
ورود 5.4 میلیون گردشگر خارجی در پنج ماه اول امسال به شهر استانبول ترکیه رکورد جدیدی را ثبت کرد. بر اساس داده های اداره فرهنگ و گردشگری استانبول شمار بازدیدکنندگان خارجی در این شهر در پنج ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با 11 درصد افزایش به رکورد تاریخی 5 میلیون و 416 هزار نفر رسیده است. اتباع آلمان با 395 هزار (7.3 درصد) توریست در صدر گردشگرانی که در پنج ماه اول امسال از استانبول بازدید کردند، جای گرفتند. شهروندان ایرانی با 337 هزار نفر (6.2 درصد) در جایگاه دوم (شمار گردشگران ایرانی نسبت به سال گذشته با سقوط 17.7 درصدی مواجه بوده است). گردشگران روسی نیز با 291 هزار نفر (3.8 درصد) در جایگاه سوم قرار گرفتند.
درخواست مشاوره در ترکیه