توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان

توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان

8 خرداد 1398

اخبار ترکیه

توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان
بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان به نیازمندگان گامبیا توسط کشور ترکیه توزیع شد. شورای اسلامی گامبیا با همکاری آژانس هماهنگی «تیکا»، 8 تن مواد غذایی را میان نیازمندان توزیع کرد و در این مراسم سفیر ترکیه، اسماعیل یوجر نیز حضور داشت.معاون شورای گامبیا امام شریف مالک بادجان از ترکیه بخاطر کمک هایش تقدیر و تشکر کرد.