توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان

توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان به نیازمندگان گامبیا توسط کشور ترکیه توزیع شد. شورای اسلامی گامبیا با همکاری آژانس هماهنگی «تیکا»، 8 تن مواد غذایی را میان نیازمندان توزیع کرد و در این مراسم سفیر ترکیه، اسماعیل یوجر نیز حضور داشت.معاون شورای گامبیا امام شریف مالک بادجان از ترکیه بخاطر کمک هایش تقدیر و تشکر کرد.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه