توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان

توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

توزیع بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
بسته های مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان به نیازمندگان گامبیا توسط کشور ترکیه توزیع شد. شورای اسلامی گامبیا با همکاری آژانس هماهنگی «تیکا»، 8 تن مواد غذایی را میان نیازمندان توزیع کرد و در این مراسم سفیر ترکیه، اسماعیل یوجر نیز حضور داشت.معاون شورای گامبیا امام شریف مالک بادجان از ترکیه بخاطر کمک هایش تقدیر و تشکر کرد.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه