به مناسبت روز مادر، گلفروشی‌های ترکیه اجازه ارسال گل دارند

به مناسبت روز مادر، گلفروشی‌های ترکیه اجازه ارسال گل دارند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

به مناسبت روز مادر، گلفروشی‌های ترکیه اجازه ارسال گل دارند
درخواست مشاوره در ترکیه
وزارت کشور ترکیه در متمم ارسالی به 24 استان در خصوص مقررات منع تردد در آخر هفته اعلام کرد: به مناسبت روز مادر، روزهای شنبه و یکشنبه گلفروش‌ها اجازه ارسال گل به خانه‌ها را خواهند داشت. بر اساس این متمم روز جمعه 8 می، یک روز قبل از آغاز مقررات منع تردد، سوپرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌ها تا ساعت 23 باز خواهند بود./اورنسل
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن