بودجه تحقیقات و توسعه ترکیه طی 10 سال 5 برابر شده است

بودجه تحقیقات و توسعه ترکیه طی 10 سال 5 برابر شده است

15 شهریور 1401

دسته‌بندی نشده

بودجه تحقیقات و توسعه ترکیه طی 10 سال 5 برابر شده است
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

بودجه تحقیقات و توسعه ترکیه طی 10 سال 5 برابر شده است

آنکارا/ ارهان جهان اونال/ خبرگزاری آناتولی با سخت تر شدن رقابت جهانی در اقتصاد، تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده اهمیت فراوانی پیدا کرده‌اند. به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمومی دولتی و شرکتهای ترکیه‌ در این زمینه قابل توجه بوده و دولت برای تخصیص 1.8 درصد از کل تولید ناخالص کشور به فعالیتهای تحقیقات و توسعه (Ar-Ge) تا سال 2023 برنامه‌ریزی کرده است. این رقم سال گذشته 1.03 درصد بوده است. براساس داده‌های مرکز ترکیه (TÜİK)، میزان بودجه بخش تحقیقات و توسعه طی 2009 تا 2018 به صورت مستمر افزایش یافته است. در سال 2009 این بودجه 8.1 میلیارد لیر بوده که با افزایش 375 درصدی به 8.5 میلیارد لیر رسیده است. در دوره مذکور کل بودجه تحقیق و توسعه داخلی 187.6 میلیارد لیر بوده است که از این رقم 96 میلیارد لیر برای کارکنان، 68.7 میلیارد لیر برای سایر مخارج تحقیق و توسعه و 22.8 میلیارد لیر نیز برای سرمایه گذاری هزینه شده است. هزینه تحقیق و توسعه شرکت‌های مالی و غیر مالی نیز در این دوره از 4 میلیارد لیر به 23.3 میلیارد لیر رسیده است. کل هزینه‌های تحقیق و توسعه این شرکت‌ها در دوره 2009-2018 مبلغ 97.6 میلیارد لیر محاسبه شده است. همچنین در دوره مذکور آموزش عالی نیز 71.1 میلیارد لیر برای تحقیق و توسعه هزینه کرده‌ است.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه