بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کردند

بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کردند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کردند
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
وزیر داخله کشور ترکیه دیشب در ساعات پایانی اخرین شب ماه دوم میلادی گفت. تا این لحظه بیش از چهل و هفت هزار پناهجو خاک ترکیه را ترک کرده و به اروپا رفته اند . وی همچنین اضافه کرد که دولت ترکیه دیگر مرزهای اروپائی خود را نخواهد بست . دستورات لازمه به نیروهای پلیس ، ارتش و ژاندارمری داده شده است . هیچ یک از نیروهای ما جلوی پناه جویانی که میخواهند کشور ما را ترک کنند را نخواهد گرفت
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه