تاريخ اهدا، هداياي عيد بازنشستگان مشخص شد

تاريخ اهدا، هداياي عيد بازنشستگان مشخص شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تاريخ اهدا، هداياي عيد بازنشستگان مشخص شد
زهرا زمروت سلچوک ، وزیر خانواده اعلام کرد که تقریباً 12 تا 7 میلیون بازنشسته از 7 تا 11 آوریل پاداش های جشن ماه رمضان را دریافت می کنند. زهرا زمروت سلچوک وزیر خانواده ، کار و خدمات اجتماعی در رابطه با پاداش عید بازنشستگان بیانیه ای داد. سلچوک اعلام کرد اعضای ssk بین 7-10 اوریل و بازنشستگان bag-kur پاداش های خود را در 11 اوریل دریافت خواهند کرد سلچوک با یادآوری اینکه آنها پرداخت پاداش عیدی خود را بخاطر تدابیر لازمه coronavirus زود تر ارائه می دهند ، گفت: بر این اساس ، با توجه به آخرین ارقام شماره اختصاص داده شده به انها برای کسانی که تحت پوشش SSK قرار دارند ، جوایز دریافت می شود 7 آوریل برای کسانی که 17-18-19 ، 8 آوریل برای کسانی که 20-21-22 هستند ، 9 آوریل برای کسانی که 23-24 هستند ، 10 آوریل برای کسانی که 25-26 هستند کسانی که در تحت نظر صندوق بین المللی و صندوق بازنشستگی باشند ، در تاریخ 11 آوریل پرداخت می شود بنابر این پاداش های ماه رمضان برای حدود 12 میلیون بازنشسته بین 7 تا 11 آوریل پرداخت می شود