تاريخ اهدا، هداياي عيد بازنشستگان مشخص شد

تاريخ اهدا، هداياي عيد بازنشستگان مشخص شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تاريخ اهدا، هداياي عيد بازنشستگان مشخص شد
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
زهرا زمروت سلچوک ، وزیر خانواده اعلام کرد که تقریباً 12 تا 7 میلیون بازنشسته از 7 تا 11 آوریل پاداش های جشن ماه رمضان را دریافت می کنند. زهرا زمروت سلچوک وزیر خانواده ، کار و خدمات اجتماعی در رابطه با پاداش عید بازنشستگان بیانیه ای داد. سلچوک اعلام کرد اعضای ssk بین 7-10 اوریل و بازنشستگان bag-kur پاداش های خود را در 11 اوریل دریافت خواهند کرد سلچوک با یادآوری اینکه آنها پرداخت پاداش عیدی خود را بخاطر تدابیر لازمه coronavirus زود تر ارائه می دهند ، گفت: بر این اساس ، با توجه به آخرین ارقام شماره اختصاص داده شده به انها برای کسانی که تحت پوشش SSK قرار دارند ، جوایز دریافت می شود 7 آوریل برای کسانی که 17-18-19 ، 8 آوریل برای کسانی که 20-21-22 هستند ، 9 آوریل برای کسانی که 23-24 هستند ، 10 آوریل برای کسانی که 25-26 هستند کسانی که در تحت نظر صندوق بین المللی و صندوق بازنشستگی باشند ، در تاریخ 11 آوریل پرداخت می شود بنابر این پاداش های ماه رمضان برای حدود 12 میلیون بازنشسته بین 7 تا 11 آوریل پرداخت می شود
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه