تاکید سویلو بر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در ترکیه

تاکید سویلو بر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تاکید سویلو بر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در ترکیه
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه

وزیر کشور ترکیه تاکید کرد هیچ پناهجویی که به صورت قانونی وارد کشور شده اخراج نخواهد شد.

استانبول/ خبرگزاری آناتولی سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در دیدار با خبرنگاران خارجی در دفتر ریاست جمهوری کاخ دولمه باغچه اظهار داشت: تغییر اساسی در محور سیاست مهاجرت مطرح نیست، هیچ پناهجویی که به صورت قانونی وارد کشور شده اخراج نخواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: پس از شروع جنگ داخلی سوریه بویژه سال 2011 مردم برای فرار از فعالیت‌های تروریستی داعش و ی.پ.گ و از ترس جانشان به مرزهای ترکیه پناه آوردند. اینها کسانی بودند که با ما پیوند قومی، نژادی یا تاریخی داشتند اما پیش از هر چیز انسان هستند و ما فارغ از دین و نژادشان آنها را به عنوان پناهجو پذیرفتیم، مبارزه ما با مهاجران غیرقانونی است. سویلو همچنین خاطرنشان کرد:‌ ترکیه از سال 2011 در چارچوب سیاست و استراتژی مهاجرت حرکت کرد، غرب تا سال 2015 درصدد آن بود که از ترکیه، اردن و لبنان به عنوان ذخیره‌گاه بهره ببرد اما به محض آنکه متوجه شدند این موضوع به کشورهای آنها نیز سرایت کرده نگران مسئله شدند. وی تصریح کرد: براساس آخرین آمار 3 میلیون و 649 هزار سوری در ترکیه موقتا اقامت داشته و 347 هزار نفر نیز به کشور خود بازگشته‌اند. همچنین یک میلیون نفر نیز از کارت اقامت ترکیه برخوردار بوده و به صورت قانونی در کشور زندگی می‌کنند. وزیر کشور ترکیه در پایان گفت: سال 2017 در مجموع 175 هزار نفر، سال گذشته 268 هزار نفر و امسال نیز 211 هزار مهاجر غیرقانونی دستگیر شده‌اند. از مرز شهرهای آغری، ایغدیر و وان مرتبا مهاجران پاکستانی و افغانستانی اقدام به ورود غیرقانونی می‌کنند. سال گذشته بالغ بر 100 هزار مهاجر غیرقانونی بازداشت شدند که از این تعداد امسال 32 هزار نفر به کشورشان بازگردانده شدند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن