ترکیه آماده پذیرش گردشگران خارجی میشود

ترکیه آماده پذیرش گردشگران خارجی میشود

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه آماده پذیرش گردشگران خارجی میشود
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه، برنامه گواهی سلامت گردشگری را که در فصل تابستان ۲۰۲۰ عملیاتی خواهد شد، آغاز کرده است.‌‌ ‌. گواهی سلامت گردشگری که با پیشگامی وزارت فرهنگ و گردشگری و همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، ارتباطات، کشور و امور خارجه، و همچنین همکاری تمام فعالان و همکاران صنعت گردشگری آماده شده است؛ برای شهروندان ترکیه و همچنین گردشگران خارجی که قصد دارند تعطیلات خود را در ترکیه بگذرانند یک سری تدابیر گسترده را از حمل نقل تا اسکان، از اقدامات زیرساختی تا وضعیت سلامت مسافران شامل می شود.‌ برنامه گواهی سلامت گردشگری ۴ سرفصل اصلی را شامل می شود:‌‌ ۱. بخش "امنیت و سلامت مسافر" که شامل تمام اقدامات و تدابیری است که از زمان ورود مسافر به ترکیه تا زمان خروجش از این کشور را شامل خواهد شد.‌ ۲. بخش "امنیت و سلامت کارکنان و پرسنل" نیز شامل تدابیر و اقداماتی خواهد بود که سلامت فیزیکی و روحی پرسنل شاغل در مجموعه های حمل و نقل، اسکان و اقامت مسافرین، رستوران ها و کافه ها و.. را تأمین خواهد کرد.‌ ۳. بخش " تدابیر اتخاذ شده در مجموعه ها" نیز شامل اقداماتی است که برای جلوگیری از گسترش دامنه شیوع و همچنین بازبینی و اتخاذ تدابیر در فعالیت مجموعه های حمل و نقل، رستوران ها، کافه ها و ... در روند مذکور خواهد بود.‌ ۴. آخرین سرفصل که تحت عنوان " تدابیر اتخاذ شده در وسایل نقلیه" آماده شده است به مانند دیگر مجموعه ها شامل تدابیر، اقدامات و تنظیمات در وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی است. این موارد شامل: آموزش کارکنان و پرسنل فعال در زمینه حل و نقل، مدارک پزشکی پرسنل، استریل کردن تمامی وسایل نقلیه و تنظیم سیستم حمل و نقل بر اساس استانداردهای فاصله گذاری اجتماعی، می‌باشد
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن