ترکیه سیستم تشخیص دوست از دشمن برای جنگنده‌های اف-16 را تولید می‌کند

ترکیه سیستم تشخیص دوست از دشمن برای جنگنده‌های اف-16 را تولید می‌کند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه سیستم تشخیص دوست از دشمن برای جنگنده‌های اف-16 را تولید می‌کند
درخواست مشاوره در ترکیه

شرکت صنایع دفاعی «آسلسان» ترکیه تولید انبوه دستگاه‌های بومی شناسایی سریع سامانه‌های دوست از دشمن برای نصب در جنگنده‌های اف-16 ارتش را آغاز کرد.

آنکارا/ گوکسل یلدریم/ خبرگزاری آناتولی شرکت صنایع دفاعی «آسلسان» ترکیه در راستای تامین نیازهای نیروهای هوایی و دریایی ارتش کشور تولید انبوه دستگاه‌های بومی «آی‌اف‌اف مد ‌‌5/اس» شناسایی سریع سامانه‌های دوست از دشمن را برای نصب در جنگنده‌های اف-16 آغاز کرد. دستگاه‌های مذکور ابتدا در جنگنده‌های اف-16 از نوع «بلوک 30 تی‌ام» مورد آزمایش قرار گرفتند. شرکت آسلسان پس از آزمایش موفقعیت‌آمیز این دستگاه‌ها که می‌توانند سکوهای دوست-دشمن را به‌طور دقیق شناسایی و معرفی کنند، به تولید انبوه آن آغاز کرد. شرکت آسلسان این پروژه را درچارچوب توافق حاصله با مرکز صنایع دفاعی نهاد ریاست جمهور ترکیه در سال 2018 اجرا می‌کند. دستگاه‌های مذکور با حمایت مرکز ارتباطات و فنآوری‌های اطلاعاتی نهاد ریاست جمهوری ترکیه طراحی و تحت نظارت مرکز هماهنگی میکرو-الکترونیک و الکترو-اپتیک این نهاد به جنگنده‌های اف-16 نصب می‌شوند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن