ترکیه: شاهد بهبود سریع اقتصاد کشور در پی کاهش سرعت شیوع کرونا خواهیم بود

ترکیه: شاهد بهبود سریع اقتصاد کشور در پی کاهش سرعت شیوع کرونا خواهیم بود

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه: شاهد بهبود سریع اقتصاد کشور در پی کاهش سرعت شیوع کرونا خواهیم بود
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
خبرگزاری آناتولی معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه: شاهد بهبود سریع اقتصاد کشور در پی کاهش سرعت شیوع کووید-19 خواهیم بود. اوغوزحان اوزباش معاون رییس بانک مرکزی ترکیه: به دلیل روند مثبت رشد اقتصادی کشور در ماههای ژانویه و فوریه انتظار داریم سه ماهه اول سال شاهد تداوم این رشد باشیم. معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه: اقتصاد کشور با حفظ رونق خود یکی از اقتصادهایی خواهد بود که این روند را با خسارات نسبتا کمتر و در مدت زمانی کوتاه‌تر پشت سر خواهد گذاشت.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار