ترکیه لایحه مورد تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون نسل کشی کذایی ارامنه را رد کرد

ترکیه لایحه مورد تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون نسل کشی کذایی ارامنه را رد کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه لایحه مورد تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون نسل کشی کذایی ارامنه را رد کرد
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
ترکیه لایحه مورد تصویب در مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون نسل کشی کذایی ارامنه را رد کرد.

در بیانیه کتبی صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام گردید : این تصمیم که با دستاویز قرار داده شدن سیاست های مرتبط با سیاست داخلی در آمریکا اتخاذ شده ، فاقد هر نوع مسند تاریخی و حقوقی می باشد.

در این بیانیه تاکید گردید : کسانی که با ناتوانی از ممانعت عملیات نظامی چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در تلاش انتقام جویی از ترکیه بدین وسیله هستند، مرتکب اشتباه بزرگی می شوند . این تصمیم هیچگونه اعتباری در نزد حکومت و ملت ترکیه نداشته و بی حکم است.

در بیانیه مورد بحث ضمن اشاره به اینکه تصمیم متخذه فاقد جنبه قانونی می باشد گفته شد : لایحه مذکور صرفا یک گام سیاسی برای جلب رضایت لابی ارمنی در آمریکا و محافل مخالف ترکیه در این کشور بوده و معنا و مفهوم دیگری ندارد. تلاش مجالس کشورها برای شکل دهی به تاریخ با توجه به حساسیت های سیاسی اشتباهی بسیار بزرگ است.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا با استناد به ادعاهای نسل کشی کذایی ارامنه بشکلی مغایر با احکام مورد 1948 ممانعت از نسل کشی با حقوق آمریکا و حقوق بین المللی مغایرت دارد اعلام گردید : در حقوق بین المللی تصمیمی که وقایع سال 1915 را بعنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد وجود ندارد. بر عکس دادگاه حقوق بشر اروپا ، حکمی در رابطه با اینکه این موضوع مورد مباحثه مشروعی می باشد، صادر کرده است. حوادث واقع در دوره مذکور موضوع نه علم سیاسی بلکه علم تاریخ است.

در بیانیه مذکور ضمن یادآوری اینکه پیشنهاد ترکیه در سال 2005 برای تشکیل کمیسیون تاریخی مشترک از سوی ارمنستان رد گردید چنین آمده است : این تصمیم که در یک دوره فوق العاده حساس از نظر امنیت منطقه ایی و جهانی اتخاذ شده و روابط ترکیه و آمریکا را وارد یک دوره سخت نموده و در عین حال منافع ملی آمریکا را خدشه دار می سازد، باید از سوی سیاستمداران، صاحب سخنان ؛ مدیران و مردم آمریکا مورد ارزیابی قرار گیرد. از سوی دیگر عدم تغییر در موضع حکومت آمریکا در قبال وقایع سال 1915 یادداشت شده است. بی شک این تصمیم به عزت و حرمت مجلس نمایندگان آمریکا سایه افکنده و برداشت ملت ترکیه از آمریکا را نیز بشکلی منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد. اطمینان داریم که اعتماد به پیوند هم پیمانی بین ترکیه و آمریکا و تداوم بخشی به روابط دوستانه دو کشور از سوی دوستان آمریکایی مان با پی بردن به این اشتباه بزرگ تحکیم خواهد یافت و این تصمیم زیر سوال برده شده و مسئولان آن در وجدان ملت آمریکا محاکمه خواهند شد.

درخواست مشاوره در ترکیه