ترکیه محدودیت تردد بین شهری را برای ۱۵ روز دیگر تمدید کرد

ترکیه محدودیت تردد بین شهری را برای ۱۵ روز دیگر تمدید کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه محدودیت تردد بین شهری را برای ۱۵ روز دیگر تمدید کرد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
وزارت کشور ترکیه شنبه شب اعلام کرد که محدودیت تردد بین شهری در این کشور که برای جلوگیری از شیوع کرونا اعمال شده برای ۱۵ روز دیگر تمدید شده‌است. دولت ترکیه همچنین تاکید کرده که جریمه مالی و اقدامات قضایی لازم برای افرادی که قانون منع آمد و شد را رعایت نکنند، اجرا می‌شود.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن