ترکیه نیروهای رژیم اسد را بمب باران کرد و جت های F-16 خود را به هوا پرت کرد

ترکیه نیروهای رژیم اسد را بمب باران کرد و جت های F-16 خود را به هوا پرت کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ترکیه نیروهای رژیم اسد را بمب باران کرد و جت های F-16 خود را به هوا پرت کرد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
بعد از شهید شدن 33 سرباز ترک، رژیم ترکیه انتقام سختی گرفت. ترکیه هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی رژیم اسد را بمب باران کرد و بیش از 200 هدف خود را با خاک یکسان کرد و تا به حال بیش از 2 هزار و 100 عنصر اصلی رژیم را نابود شده اعلام کرد.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار