تغييرات جديد برای ساعت كاری استانبول

تغييرات جديد برای ساعت كاری استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تغييرات جديد برای ساعت كاری استانبول
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
در محدوده اقدامات کرونا ویروس ، فرمانداری استانبول مقررات مربوط به ساعات کار را آورده است. در استانبول ساعات کار از 09:00-12.30 ، 13.00-16.30 خواهد بود و از دوشنبه 27 آوریل تا 27 ماه مه 2020 (پایان ماه رمضان) ادامه دارد. در بیانیه ای که از طرف فرمانداری استانبول ارائه شده ، بیان شده است که ساعات کار در شهر بین ساعت 08.30-12.30 صبح و بعد از ظهر 13.00-17.00 بوده و این ساعات در محدوده اقدامات کرونا ویروس تغییر یافته است. در این بیانیه با تأکید بر اینکه آیین نامه جدید تا پایان عید سعید فطر معتبر خواهد بود ، اظهار داشت: ساعت کار از ساعت 09:00-12.30 صبح و ساعت 13.00-16.30 بعد از ظهر از دوشنبه 27 آوریل 2020 تا چهارشنبه 27 مه 2020 (پایان ماه رمضان) اعمال می شود. علی یرلیکایا ، فرماندار استانبول تقویم مربوط به ترتیب جدید را در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار