تغييرات جديد برای ساعت كاری استانبول

تغييرات جديد برای ساعت كاری استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تغييرات جديد برای ساعت كاری استانبول
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
در محدوده اقدامات کرونا ویروس ، فرمانداری استانبول مقررات مربوط به ساعات کار را آورده است. در استانبول ساعات کار از 09:00-12.30 ، 13.00-16.30 خواهد بود و از دوشنبه 27 آوریل تا 27 ماه مه 2020 (پایان ماه رمضان) ادامه دارد. در بیانیه ای که از طرف فرمانداری استانبول ارائه شده ، بیان شده است که ساعات کار در شهر بین ساعت 08.30-12.30 صبح و بعد از ظهر 13.00-17.00 بوده و این ساعات در محدوده اقدامات کرونا ویروس تغییر یافته است. در این بیانیه با تأکید بر اینکه آیین نامه جدید تا پایان عید سعید فطر معتبر خواهد بود ، اظهار داشت: ساعت کار از ساعت 09:00-12.30 صبح و ساعت 13.00-16.30 بعد از ظهر از دوشنبه 27 آوریل 2020 تا چهارشنبه 27 مه 2020 (پایان ماه رمضان) اعمال می شود. علی یرلیکایا ، فرماندار استانبول تقویم مربوط به ترتیب جدید را در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه