تولد فرزند در ترکیه

تولد فرزند در ترکیه

15 شهریور 1401

حقوقی

تولد فرزند در ترکیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
سوالی که شاید در ذهن خیلی از افراد می گذرد این است که اگر فرزندی در ترکیه به دنیا بیاید آیا فرزند اقامت ترکیه را می گیرد یا اینکه با تولد فرزند شهروند ترکیه به حساب می آییم و می توانیم پاسپورت ترکیه را دریافت نماییم. در این مقاله درباره و شهروندی ترکیه از طریق تولد فرزند صحبت خواهیم کرد. در این مورد قانون ترکیه هیچ گونه تعهدی برای تولد فرزند نداده است و فقط تا ۶  ماه فرصت برای اخذ اقامت فرزند داده است به عبارت دیگر اگر بچه ای در ترکیه به دنیا آید تا ۶  ماه از گرفتن اقامت ترکیه معاف است و فرزند می تواند به اتفاق والدین (مادر و پدر) از ترکیه خارج و وارد شود و تنها برگه هویت فرزند برگه تولدی است که در بیمارستان ها صدر می شود. اگر قرار است فرزند بیشتر از ۶  ماه در ترکیه بماند باید در این مدت پاسپورت و شناسنامه ایرانی فرزند با مراجعه به سفارت یا کنسولگری ایران در کشور ترکیه تهیه شود  و در این ۶  ماه معمولا اقامتی که والدین دارد بچه نیز تابع همان اقامت خواهد شد به عنوان مثال اگر زمان اقامت والدین ۵ ماه باشد اقامت ۵ ماهه نیز به فرزند داده خواهد شد و با تمدید اقامت والدین، اقامت فرزند نیز تمدید می شود. مدارک لازم برای ثبت نام کودک در اداره مهاجرت و تقاضای اقامت در ترکیه :
  • اقامت هر دو طرف والدین ( پدر و مادر ) و اسناد هویتی آنها
  • گواهی ازدواج والدین
  • فرم در خواست اقامت نوزاد در ترکیه
  • گواهی رسمی تولد کودک در ترکیه
تابعیت ترکیه از طریق تولد فرزند: در خصوص تابعیت و شهروندی ترکیه باید این نکته را متذکر شد که نظام حقوقی کشورهای مختلف از لحاظ اعطای تابعیت از طریق تولد به دو گروه تقسیم می شود:
  • گروه اول: کشورهای تابع سیستم خاک
  • گروه دوم: کشورهای تابع سیستم خون
کشورهایی که از سیستم خاک پیروی می کنند به فرزندی که در کشورشان به دنیا می آید تابعیت خود را اهدا می کنند. کشورهایی که تابع سیستم خون هستند به فرزندانی تابعیت می دهند که والدینشان تابعیت آن کشور را داشته باشند مثل ایران، فرانسه، آلمان. لازم به ذکر است که نظام حقوقی کشور ترکیه از سیستم خون پیروی می کند و فقط در صورتیکه والدین فرزند متولد شده تابعیت ترکیه را داشته باشند به فرزند هم تابعیت تعلق می گیرد.  با توجه به شرایط جدید در مورد تابعیت ترکیه ، فرزندی که پدر ترکیه ای و مادر خارجی داشته می تواند تابعیت ترکیه را دریافت کند و اگر پدر فرزند خارجی باشد اما مادر ترک، از بدو تولد نوزاد شهروند ترک به حساب می آید ولی اگر والدین فرزند متولد شده هر دو خارجی باشند تابعیت ترکیه به فرزند داده نخواهد شد.      
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن