تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

سه بانوی ترکیه‌ای با تولید عروسک‌های سنتی٬ صاحب کسب و کار و مشتریان فراوان شده‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم٬ در استان بالیک اسیر ترکیه٬ سه بانو با تولید عروسک‌های سنتی٬ صاحب کسب و کار و مشتریان فراوان شده‌اند و نه تنها در داخل کشور بکله در برخی کشورهای اروپایی نیز٬ عروسک‌های آنها خریدار دارد.عروسک‌های تولیدی آنها٬ با لباس سنتی و در فضای زندگی روستایی٬ توجه خریداران را جلب کرده است.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه