تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

تولید عروسک‌های سنتی در ترکیه

سه بانوی ترکیه‌ای با تولید عروسک‌های سنتی٬ صاحب کسب و کار و مشتریان فراوان شده‌اند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیم٬ در استان بالیک اسیر ترکیه٬ سه بانو با تولید عروسک‌های سنتی٬ صاحب کسب و کار و مشتریان فراوان شده‌اند و نه تنها در داخل کشور بکله در برخی کشورهای اروپایی نیز٬ عروسک‌های آنها خریدار دارد.عروسک‌های تولیدی آنها٬ با لباس سنتی و در فضای زندگی روستایی٬ توجه خریداران را جلب کرده است.