جزئيات طول درمان در مراقبت هاي ويژه

جزئيات طول درمان در مراقبت هاي ويژه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

جزئيات طول درمان در مراقبت هاي ويژه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
فرایند مراقبتهای ویژه در معالجه کروناویروس بسیار مهم است. بیمارانی که مشکل تنفسی دارند تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرند و در اینجا درمان دو مرحله ای انجام می شود. جزئیات اخبار ما درصد از بیماران کروناویروس تحت مراقبت های ویژه هستند. به بیماران مبتلا به نارسانایی تنفسی در مراقبت های ویژه دو مرحله انجام می شود. فوق تخصص مراقبت های ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول، دکتر فیگن اسن اظهار داشت: با قرار دادن هر لوله در مجاری تنفسی بیمار ، قبل از اقدام به تنفس مصنوعی ، اکسیژن با جریان زیاد آزمایش شده است. بیمارانی که به این درمانها پاسخ نمی دهند به یک دستگاه تنفس مصنوعی متصل می شوند اسن گفت: "لوله گذاری پایان همه چیز نیست. این یک برنامه کاربردی ضروری برای زنده ماندن است و بیماران پس از گذراندن این روند می توانند بهبود پیدا کنند." 70 درصد از بیماران مبتلا با این روش بهبود می یابند اگر نتیجه ای از حمایت تنفسی حاصل نشود ، بیمار به سمت پایین خوابانده می شود. استاد دکتر فیگن اسن درباره دلیل استفاده این روش برای بیماران توضیح داد: "به دلیل ساختار آناتومیکی ریه ، وقتی بیمار را به سمت پایین می چرخانید ، نواحی بیشتری وجود دارد که در ریه آسیب دیده خاموش می شوند. این امر انتقال اکسیژن به خون را آسان تر می کند ، که ما آنرا اکسیژنه می نامیم." بیمار به مدت 14 تا 16 ساعت به سمت پایین گذاشته می شود. سپس او را به رو بازگردانده و پاسخ وی بررسی می شود. براساس داده های به دست آمده تاکنون ، میزان بهبودی در بیماران مبتلا به لوله گذاری به میزان 70 درصد است.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه