جشن سالگرد فتح استانبول

جشن سالگرد فتح استانبول

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

جشن سالگرد فتح استانبول
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
امروز سالگرد فتح استانبول توسط سلطان محمد است و این شهر شاهد جشن باشکوهی است. سلطان محمد که پس از فتح استانبول ملقب به "سلطان محمد فاتح " شد در سال 1453 و پس از ماه ها محاصره شهر قسطنطنیه مرکز امپراتوری روم شرقی، موفق شد این شهر را به تسلط خود در آورده و ضمیمه امپراتوری عثمانی کند. شهر قسطنطنیه (کنستانتینوس) پس از فتح به دست ترکان عثمانی به " استانبول" تغییر نام یافت. به همین مناسبت در 26 ماه می در استانبول جشن برگزار می شود.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه