خدمات رایگان درمانی کشور ترکیه برای مقابله با ویروس کرونا

خدمات رایگان درمانی کشور ترکیه برای مقابله با ویروس کرونا

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

خدمات رایگان درمانی کشور ترکیه برای مقابله با ویروس کرونا
درخواست مشاوره در ترکیه
اکیپ های بهداشت متشکل از هزاران نفر از پرستاران و پزشکان و حتی ماما و دندانپزشکان ، بصورت آنلاین به دنبال اظهارات مردم در مورد بیماری کرونا در محل حاضر شده در صورت مثبت بودن جواب آزمایش بیماران را ۱۴ روز در منزل خودشان قرنطینه کرده و تمام مایحتاج بهداشتی را عم از دارو و ماسک و کیسه های جمع آوری زباله بیمار در اختیارشان گذاشته و بصورت آنلاین بیماران را تحت نظر میگیرند .
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه