طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه روز گذشته دو روز بعد از کشته شدن ۳۳ نظامی ترکیه در سوریه در استانبول با نمایندگان فعلی و سابق استانبول در مجلس ملی ترکیه از حزب عدالت و توسعه دیدار کرد. این اولین دیدار عمومی اردوغان بعد از کشته شدن ۳۳ نظامی ترکیه در ادلب بود و اردوغان در جریان سخنرانی در این نشست که بطور زنده از شبکه هایی تلویزیونی ترکیه پخش می شد رئوس سیاستهای ترکیه در مورد سوریه را تشریح کرد. در بخشی از نشست یاد شده اردوغان در پشت تریبون با خنده شروع به صحبت با شرکت کنندگان کرد و تصاویر یاد شده نیز از تلویزیونهای ترکیه پخش شد. خنده اردوغان با واکنش شدید کاربران توئیتر در ترکیه مواجه گردید و هشتک "اردوغان به چه می خندی؟"  ایجاد و از روز گذشته تاکنون با هشتک یاد شده بیش از ۲۰۰ هزار بار توئیت شده و همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه جمهوریت، در نشست روز گذشته یک نماینده سابق حزب عدالت و توسعه خطاب به اردوغان گفت: برای حل مساله سوریه آیا بهتر نیست که با دولت سوریه مذاکره انجام شود؟ اردوغان نیز با عصبانیت گفت: رهبر حزب مخالف (کمال قلچداراوغلو) نیز این خواست را برزبان می آورد، تو چرا این را می گویی؟ سیاست ما بدین منوال نیست.