درخواست ترکیه برای راه‌اندازی کرسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران

درخواست ترکیه برای راه‌اندازی کرسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

درخواست ترکیه برای راه‌اندازی کرسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
به نقل از خبرگزاری آناتولی حسن اکینجی، مشاور امور آموزشی سفارت ترکیه در تهران در دیدار با دانشجویان تُرک مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های ایران به خبرنگار آناتولی گفت: برای تاسیس رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران درخواست رسمی صورت گرفته است. وی در ادامه تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین اهداف سفارت راه اندازی کرسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تهران است. به این منظور به همراه پروفسور دریا ارس سفیر کشورمان در ایران با محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران ملاقات‌ و درخواست خود را به صورت رسمی اعلام کردیم. مشاور امور آموزشی سفارت ترکیه در تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر این درخواست در مرحله بررسی بوده و فعالیت‌هایمان برای نیل به این هدف ادامه خواهد داشت.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه