درمان کرونا در ترکیه رایگان شد

درمان کرونا در ترکیه رایگان شد

26 فروردین 1399

اخبار ترکیه

درمان کرونا در ترکیه رایگان شد
بر اساس اعلام روزنامه رسمی ترکیه، بدون در نظر گرفتن بیمه تامین اجتماعی، درمان تمام بیماران مبتلا به کرونا در ترکیه به صورت رایگان صورت خواهد گرفت. همچنین تجهیزات محافظ شخصی، آزمایش‌های تشخیص بیماری و تمام داروها به صورت رایگان برای بیماران مورد استفاده قرار خواهد گرفت./ان تی وی