دستور جدید برای شهرهای ساحلی ترکیه

دستور جدید برای شهرهای ساحلی ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دستور جدید برای شهرهای ساحلی ترکیه
مراد کوروم، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه، اعلام کرد: دستورالعمل جدیدی از طرف وزارت به 28 استان دارای خط ساحلی ارسال شده است. کوروم افزود: بر اساس این دستورالعمل کشتی‌هایی که از خارج از کشور می‌آیند و حامل ریسک سلامت بودنشان کنترل نشده باشد، به هیچ وجه اجازه تماس نخواهند داشت. وی ادامه داد: با کشتی‌هایی که پس از کنترل سلامتشان تایید شود هم فقط در صورت استفاده از تجهیزات محافظ تماس برقرار خواهد شد./ایها