دستور جدید برای شهرهای ساحلی ترکیه

دستور جدید برای شهرهای ساحلی ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دستور جدید برای شهرهای ساحلی ترکیه
درخواست مشاوره در ترکیه
مراد کوروم، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه، اعلام کرد: دستورالعمل جدیدی از طرف وزارت به 28 استان دارای خط ساحلی ارسال شده است. کوروم افزود: بر اساس این دستورالعمل کشتی‌هایی که از خارج از کشور می‌آیند و حامل ریسک سلامت بودنشان کنترل نشده باشد، به هیچ وجه اجازه تماس نخواهند داشت. وی ادامه داد: با کشتی‌هایی که پس از کنترل سلامتشان تایید شود هم فقط در صورت استفاده از تجهیزات محافظ تماس برقرار خواهد شد./ایها
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه