دستگیری 36 مهاجر غیرقانونی در کرکلرایلی ترکیه

دستگیری 36 مهاجر غیرقانونی در کرکلرایلی ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دستگیری 36 مهاجر غیرقانونی در کرکلرایلی ترکیه
درخواست مشاوره در ترکیه
نیروهای امنیتی ترکیه 36 مهاجر غیرقانونی را در استان کرکلرایلی دستگیر کردند. ی ژاندارمری ترکیه 36 تبعه خارجی را که درصدد خروج غیرقانونی از کشور بودند، در استان کرکلرایلی دستگیر کردند. این افراد که در شهرهای دمیرکوی، بابااسکی و کوفچاز شناسایی شده اند، تبعه پاکستان، عراق و افغانستان هستند. آن‌ها پس از طی مراحل قانونی به اداره مهاجرت کرکلرایلی انتقال یافته اند. یک تن نیز به اتهام سازماندهی قاچاق این مهاجران بازداشت شده است. گفتنی است نیروهای امنیتی ترکیه، طی هفته‌های اخیر هزاران مهاجر و پناهجوی خارجی را که قصد عبور غیرقانونی از طریق کشور به یونان، بلغارستان و سایر کشورهای اروپایی را داشتند، در آب‌های دریای اژه و شهرهای مختلف دستگیر و از خطر غرق شدن نجات داده اند. عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن