دولت ترکیه: روند انتقال اس-400 ادامه دارد

دولت ترکیه: روند انتقال اس-400 ادامه دارد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

دولت ترکیه: روند انتقال اس-400 ادامه دارد
درخواست مشاوره در ترکیه
وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد روند انتقال سامانه دفاعی اس-400 از طریق پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان ادامه دارد. آنکارا/خبرگزاری آناتولی وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: روند انتقال سامانه دفاع هوایی و موشکی اس-400 به پایگاه هوایی «مرتد» کشورمان در آنکارا ادامه دارد. بدین ترتیب، چهارمین هواپیمای حامل تجهیزات و قطعات سامانه اس-400 امروز در پایگاه هوایی «مرتد» ترکیه فرود آمد. گفتنی است سه هواپیمای حامل قطعات این سانه دفاع هوایی و موشکی نیز دیروز در آنکارا به زمین نشستند.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن