رئیس‌جمهوری ترکیه به تمام کارمندان دولت مرخصی داد

رئیس‌جمهوری ترکیه به تمام کارمندان دولت مرخصی داد

25 اردیبهشت 1399

اخبار ترکیه

رئیس‌جمهوری ترکیه به تمام کارمندان دولت مرخصی داد
رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه 18 می، به تمام کارمندان دولت مرخصی داد. در بخشنامهای که به مراکز دولتی در این راستا فرستاده شد آمده است: به شرط حضور حداقل کارمند در مراکز دولتی جهت جلوگیری از هرگونه نقص در ارائه خدمت، روز 18 می اعطای مرخصی به تمام کارمندان از طرف رئیس‌جمهوری صلاح دیده شده است. منبع/ایها