رئیس‌جمهوری ترکیه به تمام کارمندان دولت مرخصی داد

رئیس‌جمهوری ترکیه به تمام کارمندان دولت مرخصی داد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

رئیس‌جمهوری ترکیه به تمام کارمندان دولت مرخصی داد
درخواست مشاوره در ترکیه
رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه 18 می، به تمام کارمندان دولت مرخصی داد. در بخشنامهای که به مراکز دولتی در این راستا فرستاده شد آمده است: به شرط حضور حداقل کارمند در مراکز دولتی جهت جلوگیری از هرگونه نقص در ارائه خدمت، روز 18 می اعطای مرخصی به تمام کارمندان از طرف رئیس‌جمهوری صلاح دیده شده است. منبع/ایها
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن