رانندگان متروبوس در استانبول هم لباس محافظ پوشیدند

رانندگان متروبوس در استانبول هم لباس محافظ پوشیدند

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

رانندگان متروبوس در استانبول هم لباس محافظ پوشیدند
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، رانندگان متروبوس‌های استانبول هم لباس محافظ پوشیدند.این رانندگان در پایان هر سفر لباس خود را عوض می‌کنند. همچنین درب اول متروبوس‌ها بسته شد و مسافران از درب‌های دیگر متروبوس سوار شدند. از طرفی سفرهای متروبوس و اتوبوس‌های استانبول با اعلام ممنوعیت رفت و آمد بین 9 صبح تا 4 بعدازظهر لغو شد. در این راستا متروبوس‌ها و اتوبوس‌ها بین ساعات 6 تا 9 صبح و 16 تا 20 فعالیت می‌کنند و فاصله بین هر کدام به 10 دقیقه رسید./ان تی وی گفتنی است پیش از این متروبوس‌های استانبول به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کردند.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه