رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید

رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار
رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید:آمار نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال، ایرانی ها با خرید ۹۴۶ واحد مسکونی رتبه دوم و عراقی ها با خرید ۱۷۸۱ واحد مسکونی در جایگاه نخست قرار گرفته اند. با کاهش هزینه خرید ملک از ۱ میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار، آمار خرید خانه برای ایرانیان افزایش یافت.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه