رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید

رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید

7 خرداد 1398

اخبار ترکیه

رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید
رتبه دوم خرید خانه در ترکیه به ایرانی ها رسید:آمار نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال، ایرانی ها با خرید ۹۴۶ واحد مسکونی رتبه دوم و عراقی ها با خرید ۱۷۸۱ واحد مسکونی در جایگاه نخست قرار گرفته اند. با کاهش هزینه خرید ملک از ۱ میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار، آمار خرید خانه برای ایرانیان افزایش یافت.