ساخت طولانی‌ترین پل معلق جهان در ترکیه رو به اتمام است

ساخت طولانی‌ترین پل معلق جهان در ترکیه رو به اتمام است

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ساخت طولانی‌ترین پل معلق جهان در ترکیه رو به اتمام است
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
روند ساخت پل معلق چاناک‌قلعه 1915 در ترکیه به عنوان طولانی‌ترین پل معلق جهان به لحاظ فاصله بین دو پایه اصلی رو به اتمام است. ساخت پل معلق چاناک‌قلعه 1915 در ترکیه به عنوان طولانی‌ترین پل معلق جهان به لحاظ فاصله بین دو پایه اصلی رو به اتمام است. در حال حاضر 78 درصد عملیات ساخت پایه‌های سرخ و سفید پل معلق چاناک‌قلعه 1915 به پایان رسیده است. فعالیت‌های ساخت بخش زیردریایی پل در منطقه گلی‌بولوی بخش اروپایی و منطقه لاپسکی آسیا به پایان رسیده و روند احداث نقاط اتصال آب و خاک پیشرفت قابل توجهی داشته است. با اتمام جاسازی بلوک‌ها در آب و نصب سازه‌های پایه‌های پل، رنگ سرخ و سفید پرچم ترکیه نمایان شده است. گفتنی است پروژه جهانی پل چاناک‌قلعه 1915 متشکل از اتوبانی 6 بانده بوده و طولانی‌ترین پل معلق جهان از لحاظ فاصله بین دو پایه اصلی خواهد بود. فاصله بین دو پایه اصلی این پل 2023 متر و طول پل 3860 متر است./
درخواست مشاوره در ترکیه