شرکت خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایر) زمان از سرگیری پرواز‌های داخلی و خارجی خود را به تعویق انداخت.

شرکت خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایر) زمان از سرگیری پرواز‌های داخلی و خارجی خود را به تعویق انداخت.

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

شرکت خطوط هوایی ترکیه (ترکیش ایر) زمان از سرگیری پرواز‌های داخلی و خارجی خود را به تعویق انداخت.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
ilker ayci ilker ayci «ایلکر آیجی» رئیس هیئت مدیره شرکت خطوط هوایی ترکیه گفت: پرواز‌های داخلی خطوط هوایی ترکیه از ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) و پرواز‌های خارجی از ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) از سر گرفته خواهد شد. ترکیش ایر پیشتر اعلام کرده بود، پرواز‌های داخلی و خارجی برنامه ریزی شده خود را تا ۲۸ مه (۸ خرداد) متوقف کرده است.
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن