شرکت فیس بوک به ترکیه جریمه پرداخت کرد

شرکت فیس بوک به ترکیه جریمه پرداخت کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

شرکت فیس بوک به ترکیه جریمه پرداخت کرد
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
شرکت فیس بوک به ترکیه جریمه پرداخت کرد: شرکت فیسبوک جریمه یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار لیری به دلیل افشای اطلاعات و نقص جریم شخصی در ترکیه را به این کشور پرداخت کرد.   این شرکت به دلیل قصور در روند اطلاعات شخصی کاربران و عدم اعلام و اطلاع رسانی در مورد درز اطلاعات جریمه شده است.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه