شکایت رئیس‌جمهوری ترکیه از خبرنگار شبکه فاکس

شکایت رئیس‌جمهوری ترکیه از خبرنگار شبکه فاکس

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

شکایت رئیس‌جمهوری ترکیه از خبرنگار شبکه فاکس
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
رئیس‌جمهوری ترکیه از فاتح پرتقال، خبرنگار و مجری شبکه فاکس، شکایت کرد. در این شکایت درخواست 3 سال حبس و جزای نقدی برای این خبرنگار مشهور ترکیه شده است. دلیل شکایت رئیس‌جمهوری از فاتح پرتقال، انتشار دروغ در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی اعلام شده است. پرتقال در روزهای اخیر در حساب کاربری خود به شدت از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با شیوع ویروس کرونا انتقاد کرده است./تله1
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه