صادرات ترکیه در 21 بخش صارداتی افزایش یافت

صادرات ترکیه در 21 بخش صارداتی افزایش یافت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

صادرات ترکیه در 21 بخش صارداتی افزایش یافت
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

صادرات ترکیه در 2 ماهه نخست سال 2020 در 21 بخش افزایش یافت.

استانبول/خبرگزاری آناتولی بر اساس داده های شورای صادرکنندگان ترکیه، صادرات کشور در 2 ماهه نخست سال 2020 در 21 بخش از مجموع 27 بخش صادراتی افزایش یافت و با این احتساب در ماه های ژانویه و فوریه صادرات ترکیه بالغ بر 29.4 میلیارد دلار رقم خورده است. بخش صادرات کشتی و قایق های تفریحی با 53 درصد دارای بیشترین میزان رشد در میان 27 بخش صادراتی بوده است. ترکیه در دو ماهه نخست سال جاری میلادی 256.3 میلیون دلار کشتی و قایق تفریحی صارد کرده است. صنعت جواهرات نیز در رتبه بعدی میزان رشد قرار داشته و صادرات 664.3 میلیون دلاری را تجربه کرده است. صادرات توتون نیز دارای بیشترین میزان کاهش صادراتی بوده و با 15 درصد افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 140 میلیون دلار رقم خورده است. اما بخش صنایع خودروسازی به عنوان صنعت پیشرو صادرات ترکیه نیز شاهد رشد 1 درصدی نسبت به دو ماه نخست سال 2019 بوده و در ماه های ژانویه و فوریه 4.9 میلیارد دلار صادرات انجام داده است.
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار