صادرات نخستین محموله گاز ال.ان‌.جی از ترکیه

صادرات نخستین محموله گاز ال.ان‌.جی از ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

صادرات نخستین محموله گاز ال.ان‌.جی از ترکیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

شرکت آی‌گاز ترکیه نخستین محموله ال.ان ‌.جی خود را به بلغارستان صادر کرد.

آنکارا/خبرگزاری آناتولی شرکت آی‌گاز ترکیه اعلام کرد: در پی تقاضای کشورهای همسایه، نخستین محموله ال ‌ان‌ جی (گاز مایع) خود را به بلغارستان صادر کردیم. این محموله از راه زمینی صادر شده است. شرکت مذکور گاز طبیعی نیز را نیز به بلغارستان صادر می‌کند. گاز ال‌.ان‌.جی با تزریق گاز طبیعی تحت فشار با درجه حرارت منفی 162 سانتی‌گراد در محفظه های ویژه تولید می‌شود.
درخواست مشاوره در ترکیه