عامل اصلی شیوع کرونا در ترکیه

عامل اصلی شیوع کرونا در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

عامل اصلی شیوع کرونا در ترکیه
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن
عامل اصلی شیوع کرونا در ترکیه، مصرف داروی تب‌بر توسط نخستین گروه حجاج برگشتی جهت فرار از دوربینهای حرارتی بوده است دکتر هاکان حکیم اوغلو، عضو کمیسیون پزشکان خانواده اتاق پزشکان استانبول: نخستین حجاجی که از سفر عمره بازگشتند قرنطینه نمی‌شدند و تنها با دوربین‌های حرارتی کنترل می‌شدند و برای این که تب‌شان معلوم نشود از طرف لیدر گروه قرص پاراستامول دریافت کرده بودند. گفتنی است پاراستامول دارویی مسکن و تب‌بر است.
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه