عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ افزایش یافت

عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ افزایش یافت

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ افزایش یافت
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
عوارض خروج از کشور در سال ۹۹ افزایش یافت طبق لایحه بودجه دولت، عوارض خروج از کشور در سال 99 به شرح زیر می باشد:
  • سفر اول: ۲۶۴ هزار تومان
  • سفر دوم: ۳۹۶ هزار تومان
  • سفر سوم به بعد: ۵۲۸ هزار تومان
  • سفر حج: ۱۳۲ هزار تومان
  • سفر عراق زمینی: ۱۵ هزار تومان
  • سفر عراق هوایی: ۴۵ هزار تومان
  • سفر عراق در ایام اربعین: معاف از عوارض
در آقای ترکیه هدفمند تبلیغ کن