فصل برداشت انبه در آنتالیا

فصل برداشت انبه در آنتالیا

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

فصل برداشت انبه در آنتالیا
ملک های زیر ۱۰۰ هزار دلار

کشاورزان استان آنتالیای ترکیه برداشت میوه انبه از گلخانه‌های خود را آغاز کردند.

آنتالیا/ خبرگزاری آناتولی کشاورزان استان آنتالیا در جنوب ترکیه برداشت میوه انبه از گلخانه های خود را آغاز کردند. انبه خدیجه گوون و صفا اوغوز که در یک گلخانه انبه در آنتالیا با هم شریک هستند، پیش‌بینی می‌کنند امسال در حدود 5 هزار انبه برداشت کنند. بیشتر انبه برداشت شده در آنتالیا به مصرف داخلی ترکیه می‌رسد و با طعم ویژه خود در سالهای اخیر با استقبال گردشگران روبرو شده است. انبه مهمت تورکر، یکی از فرشندگان میوه در آنتالیا نیز با بیان اینکه میوه انبه تولید شهر غازی‌پاشای این استان دارای طعم و عطر خاصی است، گفت: به دلیل تازه بودن دارای خریدار زیادی است. هر عدد را 35 لیر می‌فروشیم. انبه داخلی خواهان بیشتری دارد.
درخواست مشاوره در ترکیه