ماده جديد براي تعرفه اقتصادي كويد-١٩ در ترکیه

ماده جديد براي تعرفه اقتصادي كويد-١٩ در ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

ماده جديد براي تعرفه اقتصادي كويد-١٩ در ترکیه
در کمسیون برنامه و بودجه مجلس ، بسته اقتصادی COVID-19 مورد بحث قرار گرفت ، ماده ایجاد «هیئت ارزیابی قیمت ناعادلانه» نیز اضافه شد. هیئت ارزیابی قیمت ناعادلانه برای افزایش گزاف قیمت و جلوگیری از انبار تشکیل می شود. مجمع؛ نظارت بر افزایش قیمت های غیر منطقی در مواد غذایی ضروری ، بهداشتی و ضد عفونی کننده ها... این هیئت می تواند تولید کنندگان ، تأمین کنندگان و خرده فروشان را جریمه کند. بسته اقدامات اقتصادی در برابر شیوع ویروس در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد. با پیشنهاد پذیرفته شده ، اخراج به مدت 3 ماه ممنوع اعلام خواهد شد. کارگران در مرخصی بدون حقوق هزار و 177 لیر کمک نقدی دریافت می کنند. این پیشنهاد همچنین شامل اقداماتی برای مشاغل بسته شده موقت است. بر این اساس ، صاحبان مشاغل برای دوره ای که فعالیت نمی کنند ، مالیات تبلیغات و مالیات نظافت محیط زیست را پرداخت نخواهند کرد. حق بیمه شهرداری ها و خرید آب به مدت 3 ماه به تعویق می افتد. شهرداری ها از مالکان وسایل حمل و نقل عمومی پشتیبانی مالی می کنند. بدهی وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی به تعویق می افتد. بدهی های وام دانشجویی نیز بدون بهره به مدت 3 ماه به تعویق می افتد. کمک به سالمندان و معلولان بدون در نظر گرفتن آزمون درآمد 3 ماه ادامه خواهد یافت ... هیئت ارزیابی قیمت ناعادلانه ایجاد می شود مقاله ایجاد «هیئت ارزیابی قیمت ناعادلانه» که بعداً به پیشنهاد اضافه شده نیز پذیرفته شد.