مجوز تردد در ترکیه از کجا و به شکلی گرفته می‌شود؟

مجوز تردد در ترکیه از کجا و به شکلی گرفته می‌شود؟

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مجوز تردد در ترکیه از کجا و به شکلی گرفته می‌شود؟
درخواست مشاوره در ترکیه
محدودیت سفر اتوبوس‌های بین‌شهری یکی از تدابیر دولت ترکیه جهت مقابله با شیوع ویروس کروناست. اما در این مورد هم استثناهایی وجود دارد و برای مسافرت بین‌شهری، مسافران نیازمند کسب اجازه سفر هستند. این مجوز که از سوی ستانداری و فرمانداری‌ها صادر می‌شود، تنها برای موارد زیر صادر خواهد شد: -بیمارانی که با تصمیم پزشک مجبور به انتقال هستند -افرادی که اقوام درجه یک‌ آنان فوت کرده باشد -افرادی که جایی برای ماندن در شهری که 15 روز پیش به آنجا آمده‌اند، ندارند. گفتنی است هیچ شرکتی بدون دریافت مجوز سفر از افراد اجازه صدور بلیط برای آنها را ندارد. منبع: CNN
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه