مدارس جریان گولن در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار می‌‌شود

مدارس جریان گولن در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار می‌‌شود

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مدارس جریان گولن در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار می‌‌شود
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه

اداره تمامی مدارس وابسته به جریان فتح الله گولن در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار خواهد شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تنسیکم به نقل از آناتولی، بنیاد معارف ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اداره تمامی مدارس وابسته به جریان فتح الله گولن در افغانستان در آینده نزدیک به این بنیاد واگذار خواهد شد. تاکنون 13 باب مدرسه وابسته به گروه فتو در افغانستان توسط دولت این کشور به بنیاد معارف ترکیه واگذار شده است. نیروهای امنیتی افغانستان امروز صبح با حضور در چهار مدرسه فتو کنترل این مدارس را به دست گرفتند. در بیانیه بنیاد معارف ترکیه در این باره آمده است: عملیاتی برای انتقال اداره موقت دبیرستان پسرانه آریانای کابل، دبیرستان دخترانه کابل، دبیرستان دارالعلوم کابل، دبیرستان بین‌المللی برکت کابل و دبستان قندهار به وزارت آموزش افغانستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور آغاز شده است. این عملیات بر اساس توافق امضا شده میان وزارت آموزش ترکیه و افغانستان صورت می‌گیرد. بنیاد معارف ترکیه از روند و عملیات آغاز شده استقبال می‌کند.
درخواست مشاوره در ترکیه