مراکز خرید ترکیه به ازای هر 10 متر مربع یک مشتری قبول خواهند کرد

مراکز خرید ترکیه به ازای هر 10 متر مربع یک مشتری قبول خواهند کرد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مراکز خرید ترکیه به ازای هر 10 متر مربع یک مشتری قبول خواهند کرد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران مراکز خرید ترکیه اعلام کرد: در صورت اجازه کمیته علمی کرونا و درخواست خرده‌فروشان از 11 می به صورت مرحله‌ای می‌توانیم مراکز خرید را بازگشایی کنیم. پروفسور حسین آلتاش افزود: در نظر داریم تا اول ژوئن مراکز خرید را به صورت کامل فعال کنیم. آلتاش تاکید کرد: در مراکز خرید بازگشایی شده بدون ماسک اجازه ورود داده نخواهد شد و همچنین به ازای هر 10 متر مربع یک مشتری حق ورود خواهد داشت./سوزجو
درخواست مشاوره در ترکیه