مرز رازی خوی دوباره بازگشایی شد

مرز رازی خوی دوباره بازگشایی شد

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

مرز رازی خوی دوباره بازگشایی شد
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه
مرز رازی خوی دوباره بازگشایی شد به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرز رازی خوی-کاپی کوی ترکیه سومین مرز بزرگ زمینی ایران با ترکیه در آذربایجان غربی است. فرماندار خوی گفت : با رفع موانع و مشکلات امنیتی در طرف ترکیه از امروز مرز رازی بطور رسمی فعالیت خود را دوباره از سر گرفت و هم اکنون مسافران از این مرز رفت و امد می کنند
.مرز رازی خوی نزدیک به دو ماه بود که به علت مشکلات امنیتی در خاک ترکیه بسته شده بود. سیوانی افزود : از امروز تردد مسافر از پایانه مرزی رازی ایران – کاپی کوی ترکیه امکان پذیر است.مرز رازی خوی فرماندار خوی تصریح کرد : با توجه به مشکلات موجود در کشور ترکیه، مسافران تا حد امکان از ترددهای غیر ضروری به این کشور خودداری کنند. خط ریلی ایران و ترکیه هم از مرز رازی می گذرد . مرز رازی نزدیکترین راه دسترسی ایران به ترکیه است. مرز سرو – اسن دره دومین مرز زمینی بزرگ ایران با ترکیه در آذربایجان غربی هم در حال حاضر بسته است. مرز بازرگان – گوربلاغ بزرگترین مرز زمینی ایران با ترکیه در آذربایجان غربی تنها مرزی است که به دنبال مشکلات امنیتی در ترکیه فعالیت آن متوقف نشد. جمهوری اسلامی ایران سه مرز گمرکی با ترکیه دارد.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه