معاون سرپرست حزب عدالت و توسعه در شهرستان فیندیکلی به قتل رسید

معاون سرپرست حزب عدالت و توسعه در شهرستان فیندیکلی به قتل رسید

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

معاون سرپرست حزب عدالت و توسعه در شهرستان فیندیکلی به قتل رسید
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
گامزه پالا، معاون سرپرست حزب عدالت و توسعه ترکیه در شهرستان فیندیکلی از توابع ریزه به قتل رسید. پالا، به دلیل رد درخواست دوستی از طرف مردی با شلیک گلوله مورد حمله قرار گرفت. قاتل پالا پس از شلیک گلوله، گلوی پالا را که همچنین در خانه معلم فیندیکلی به عنوان مسئول رسپشن کار می‌کرد، بریده است. پلیس قبل از این که قاتل موفق به فرار از محل جنایت شود، موفق به دستگیری وی شد./ان تی وی
درخواست مشاوره در ترکیه