نجات 72 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه

نجات 72 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

نجات 72 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه
گارد ساحلی ترکیه 72 پناهجو را که توسط نیروهای یونان در دریا رها شده بودند از خطر مرگ نجات داد.
نیروهای گارد ساحلی ترکیه 72 پناهجو را که قایق‌شان پس از تلاش برای رسیدن به یونان توسط نیروهای امنیتی این کشور بازگردانده شده بود٬ از خطر غرق شدن نجات دادند. این پناهجویان که در میان آنها کودکان و زنان نیز حضور داشت٬ قصد داشتند از راه شهر فوچا از توابع استان ازمیر ترکیه به صورت غیرقانونی خود را به یونان برسانند که با ممانعت گارد ساحلی یونان مواجه شدند. چهار قایق حامل پناهجویان که تبعه کشورهای افغانستان، کونگو، آفریقای مرکزی، غنا و پاکستان بودند٬ توسط گارد ساحلی یونان متوقف و مجبور به بازگشت به آبهای ترکیه شدند. گارد ساحلی ترکیه به کمک پناهجویان شتافت و آنها را از خطر غرق شدن نجات داد. پناهجویان پس از اتمام مراحل اداری به مرکز استرداد مهاجران شهر ازمیر منتقل شدند.
ازمیر/خبرگزاری آناتولی
همه چزی درباره ی زندگی در ترکیه