نمایش سیرک دولتی چین در ازمیر

نمایش سیرک دولتی چین در ازمیر

15 شهریور 1401

اخبار ترکیه

نمایش سیرک دولتی چین در ازمیر
درخواست مشاوره در ترکیه

نمایش آکروباتیک سیرک دولتی چین در هشتاد و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی ازمیر مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت.

ازمیر/ یوسف سویکان بال/ خبرگزاری آناتولی گروه سیرک دولتی جمهوری خلق چین در چارچوب هشتاد و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی ازمیر در خیابان شهدای قبرس این شهر به اجرای حرکات نمایشی پرداختند. اعضای حرفه‌ای سیرک دولتی چین هنگام عبور از خیابان شهدای قبرس با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. این سریک فردا نیز اجرای نمایش آکروباتیک بسیار هیجان‌انگیز خود را در مناطق کارشی‌یاکا و کولتورپارک ادامه خواهند داد.
معرفی پروژه های ساختمانی ترکیه